Tuesday, April 15, 2014

Apakah Tujuan Kewujudan Standard Perakaunan?


Pembuatan  suatu standard mungkin dapat memberi manfaat kepada sesuatu pihak, namun ada juga yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini merupakan suatu bentuk pilihan sosial. Pilihan ini mendorong pihak yang bertanggungjawab meletak standard dengan mengadaptasi proses politik dalam rangka memperoleh akomodasi. Apabila kebajikan sosial dijadikan kriteria dalam penerimaan sesuatu standard, maka satu persoalan serius akan muncul yang berhubungan dengan legitimasi keanggotaan dewan peletak standard yang tidak melalui pemilihan. Persoalan ini menjadi penentu  kepada pendekatan yang betul dalam polisi perakaunan. Dua pendekatan yang wujud ialah:
a)                  Pendekatan penyediaan kebenaran ( Representational faithfulness approach)
b)                  Pendekatan konsekuensi ekonomi ( Economic consequences approach)
Pendekatan pertama memerlukan  laporan yang neutral dan berusaha untuk mencapai penyediaan laporan yang benar melalui proses perletakan standard. Dalam pendekatan seperti itu, perakaunan dapat dibandingkan dengan pembuatan peta kewangan yang mana peta-peta tersebut harus tepat dan benar. Pendekatan kedua pula lebih menekankan kepada penggunaan standard dengan konsekuensi ekonomi yang baik berbanding konsekuensi ekonomi yang buruk. Dalam pendekatan ini, standard yang digunakan harus memiliki pengaruh positif atau sekurang-kurangnya tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kebajikan sosial. Perbezaan kedua-dua pendekatan ini  ialah apabila konsekuensi ekonomi yang hendak dicapai, maka para pembuat polisi perakaunan harus menyediakan petunjuk maklumat yang dapat memberi panduan kepada para pengguna maklumat dalam pembuatan keputusan. Secara pragmatik, pengaruh ini wujud di kalangan pembuat polisi yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Namun, apabila tujuan yang hendak dicapai adalah pengukuran yang berorientasikan pada manfaat, maka para  pembuat polisi perakauanan harus menyediakan maklumat yang dapat mempermudahkan proses pembuatan keputusan. Secara pragmatik, apabila maklumat yang disediakan wajar dan didasarkan pada keperluan pengguna, maka para pengguna dapat bertindak sebagai pembuat keputusan.

No comments:

Post a Comment