eNota - SPM (5)

Pelajar yang dikasihi, eNota Tingkatan Lima berikut disediakan sebagai sumber rujukan tambahan di samping pembelajaran bersemuka di dalam kelas. Semoga dapat membantu.

1.  Akaun Kawalan

2.  Pembetulan Kesilapan

3.  Belanjawan Tunai

4.  Penyata Penyesuaian Bank

5.  Perkongsian

6.  Pembubaran Perkongsian

7.  Syarikat Berhad

8.  Akaun Kelab dan Persatuan

9.  Perakaunan Kos


10.Rekod Tak Lengkap

11.Tafsiran Penyata Kewangan / Contoh Soalan

12. Perakaunan untuk Penggajian (BARU)

13. Varian (Belanjawan Tunai)

14. Penyata Penyesuaian Bank (BARU)