Latihan Pengukuhan

1.     Latih Tubi Soalan Anchor LCCI
Soalan ini disediakan oleh Lembaga Peperiksaan sebagai Panduan kepada pelajar yang akan menduduki Kertas Prinsip Perakaunan 2 Pensijilan mulai Tahun 2008.

2.    Persamaan Perakaunan (Soalan dan Jawapan)


Dondang Sayang
Kunci kira-kira pada 30 Jun 2009
Alatan pejabat
3200
Modal
12800
Stok
3000
Pemiutang
3600
Penghutang
2800


Tunai
1800


Bank
560016400

16400

Urusniaga yang berlaku dalam bulan Julai 2009 adalah seperti berikut :
   (i)          Belian barang niaga secara kredit RM 900
  (ii)          Menjual barang niaga kepada Cik Azian dengan harga RM620.  Kos barang tersebut adalah RM500.
 (iii)          Pemilik membawa masuk komputer peribadi bernilai RM2200 ke dalam perniagaan.
 (iv)          Pulangkan barang yang rosak bernilai RM100 kepada pembekal.
  (v)          Bayar sewa kedai RM500 dengan cek.
 (vi)          Cek bernilai RM320 yang diterima daripada penghutang tidak dilayan oleh bank.
(vii)          Terima RM1500 daripada penghutang.  RM1000 daripada wang itu dibayar terus kepada pemiutang dan bakinya dibankkan.

Berdasarkan kunci kira-kira dan maklumat di atas, anda dikehendaki menyediakan Kunci Kira-Kira pada 31 Julai 2009.

Penyelesaian:
Dondang Sayang
Kunci kira-kira pada 31 Julai 2009
Aset bukan Semasa

Ekuiti Pemilik

Alatan Pejabat
5400
Modal
15000


(-)Rugi Bersih
380


Modal Akhir
14620
Aset Semasa

Liabiliti semasa

Stok
3300
Pemiutang
3400
Bank
5280


Penghutang
2240


Tunai
180018020

18020